Obrazy...

Inspirací a mým tvůrčím záměrem je zachytit v obrazech portrét člověka, který jakoby komunikuje a splývá s přírodou a stává se tak její nedílnou součástí. Více než o popisnost mi jde o vyjádření nálad, emocí, dojmů a poezie všedních či nevšedních okamžiků. Jde mi o vytvoření dojmu harmonie, o hledání vnitřní i vnější rovnováhy, o zachycení světla a svým způsobem i snového tajemna, které by mohlo vést ke zklidnění rozjitřené mysli.  

...

Aktuální nabídka obrazů k prodeji na vyžádání.